print
print

Restauratie

restauratierestauratie2Restauratie van historische gebouwen betreft meer dan alleen schilderwerk. Denkt u bijvoorbeeld maar aan het achterhalen van de originele kleuren. Ook beschadigd of verrot houtwerk wordt door ons hersteld. Bijvoorbeeld restauratie of vervanging van lambriseringen, plafonds en deurposten. Waar mogelijk herstellen wij uiteraard geheel in originele staat. Restauratie van houten panelen is één van onze bijzondere vaardigheden

printcerti